OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast


Sidan för alla ungdomar

Huvudsponsor:
 
Grupper:
2012-04-19 12:00:41:

Nybörjargruppen
Grön

Som nybörjare lär man sig grunderna och lite till. Målsättningen är att inom nybörjargruppen låta individen tillägna sig färdigheter och kunskaper motsvarande trappsteg 1-10. När individen har tillägnat sig det är det dags för att gå vidare till Vit/Gul grupp. Kunskaps och färdighetsmässigt är individen redo att springa en tävlingsbana på Grön nivå (se indelningen för tävlingsklasser).

Våra Ungdomsgrupper
Vit
På denna nivå lär vi ut kunskaper och färdigheter motsvarande trappsteg 11-20. Viktiga färdigheter är lyft blick, riktning, planering, framförhållning (visualisering). Här introduceras den mer abstrakta kartläsningen och översättning mellan kurvbild och 3-dimensionellt seende.

Gul/Orange

På denna nivå lär vi ut kunskaper och färdigheter motsvarande trappsteg 18-20 enligt utbildningstrappan a’la Orion samt för de första stegen på röd nivå enligt SOFT’s utbildningstrappa. Vi fördjupar förståelsen för kurvbild och vidgar användningen för hur man utnyttjar det 3-dimensionella seendet för att förenkla orienteringen. Vi arbetar vidare med att planering och framförhållning, två saker som blir allt viktigare vartefter svårighetsgraden på banorna stegras. I detta avseende blir det också viktigt att behärska att strukturera kartbilden samt att förenkla genom att förlänga och förstora.

Violett
På denna nivå arbetar vi vidare med att förenkla och strukturera. Vi övar koncentration och tar framförhållning till nya dimensioner. Vi lär oss undvika misstag men också att korrigera med minsta möjliga tidsförlust. Vidare lär vi oss göra taktiska avvägningar.


Uppdatera denna info
Information
Träningar
Tävlingar
Teori
Trappan
Grupper
Ledare
OrionPokalen
GPS-klocka
Aktuellt