OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast


Sidan för alla ungdomar

Huvudsponsor:
 
Information:
2011-02-28 21:30:56:
        

Beskrivning av ungdomsverksamheten i OK Orion

Vi strävar efter att alla skall finna glädje i sitt deltagande i vår ungdomsverksamhet. Alla skall känna
att de har möjlighet att utvecklas och att vår verksamhet främjar utvecklingen.
Alla skall uppleva gemenskap inom vår verksamhet.

Vi vill erbjuda roliga övningar som lämpar sig för de respektive nivåer individerna i vår
ungdomsverksamhet befinner sig på. Det kan vara löpträning, orienteringsteknik eller något
annat moment. Att främja utveckling för olika nivåer (grupper) och samtidigt skapa Vi-anda är
en utmaning. Genom att så långt det är möjligt hålla oss till fasta träningstider och gemensamma
träningsplatser för alla våra ungdomar, om än olika platser från vecka till vecka under
teknikträningsperioderna, har vi lyckats med detta och vi fortsätter på samma vis. Vi gör det inte
enbart för att bygga gemenskap utan även för att underlätta logistiken för familjer med aktiva barn i
olika åldrar. Undantaget är nybörjargruppen som mestadels håller till vid Orionstugan i Jämjö.
Anledningen till att nybörjarna håller till där är, att som nybörjare behöver man lära sig grunderna i
en trygg miljö och att igenkänning underlättar utvecklingen under detta stadie. När individen passerat
nybörjarstadiet känns omgivningarna vid Orionstugan inte som någon utmaning längre, då är det
dags att vidareutveckla sina orienteringskunskaper i en av våra ungdomsgrupper. Nedan följer en
beskrivning av ungdomsverksamhetens teknikträningsgrupper samt den utbildningstrappa som ligger
till grund för träningen.

Utvecklingstrappan
Svenska Orienterings Förbundet (SOFT) har definierat en utvecklingstrappa. Den är en grundstomme
 för utbildning i orienterings teknik. Den är baserad påkunskapsnivå och varje nivå har tilldelats en färg
där grön är enklast och svart är svårast. Tävlingsklasserna inom orientering är också baserade på
kunskapsnivå. Utvecklingstrappan är avsedd att för respektive färg täcka de färdigheter som krävs för
att behärska motsvarande utmaningar som färgen innebär i tävlingssammanhang.

SOFT’s utvecklingstrappa blandar färdigheter med tävlingsmässiga moment och saknar även vissa
 färdigheter därför har vi i OK Orion valt att modifiera den, än så länge enbart för de första tre nivåerna
 (grön, vit och gul). För de övriga nivåerna kan vi komma att göra samma sak men i nuläget utgår vi från
 de färdigheter som definierats av SOFT.

Så här ser utvecklingstrappan á la Orion ut.


Uppdatera denna info
Information
Träningar
Tävlingar
Teori
Trappan
Grupper
Ledare
OrionPokalen
GPS-klocka
Aktuellt