OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast


Allt du behöver veta om OK Orion

 
Organisation:
2019-04-15 20:22:57:

 


Styrelse

Ordförande - Johan Swartz
Vice ordförande - Anders Leopold
Ekonomiansvarig - Lennart Sohlin
Sekreterare - Maria Leuenberger
Vice Sekreterare - Lena Sandgren Swartz
Suppleanter - Peter Andersson, Aleksander Bernaciak
 

Revision
Revisorer - Bo Månsson, Gunilla Gustavsson
Revisorssuppleant - Ingmar Wahlström


Kommittéer och ansvarsområden

Elitkommittén
Pontus Pettersson (sammankallande) 
Daniel Gunnarsson
Lars-Ola Larsson    
Martin Johansson    
Cecilia Bratt 
Niklas Bratt
Karin Johansson
Theodor Wahlbom
Stefan Berglin

Ungdomskommittén 
Anders Leopold (sammankallande) 
Johan Swartz
Anders Sundelin 
Jonas Svensson
Jens Söderström
Johan Myrén

Motionskommittén
Mattias Engström (sammankallande)
Harald Rooth 
Carolin Håkansson
Ulrika Hermansson
Johan Engström
Per-Ivan Engström
Ingmar Wahlström
Annica Rosengren
 
Skidkommittén
Kent Olsson (sammankallande)
Tommy Berggren
Pive Engström
Anders Nilsson

Arrangemangskommittén
Peter Andersson (sammankallande) 
Clas Lindell
Johan Jakobsson (teknik) 
Magnus Håkansson (tävlingsmateriel) 
Eskil Johansson
Karl-Axel Engström (mark-/jaktansvarig)
Carina Svärd
Magnus Leuenberger
Lennart Nilsson

Ekonomikommittén
Lennart Sohlin (sammankallande) 
Anna Andersson
Pontus Jonsson

Marknadskommittén
Lars-Ola Larsson (sammankallande) 
Kent Olsson 
Anders Håkansson
Thommy Mattisson
Maria Månsson

Stugkommittén
Bo Månsson (sammankallande)
Karl-Axel Engström
Ulf Pettersson
Ylva Håkansson
Britt Engström 
Owe Svensson 
Rolf Anglert
Peter Olausson 
Thommy Mattisson

Festkommittén
Thommy Mattisson

 

Stödverksamhetens funktioner

Hemsida
Niklas Bratt (sammankallande)
Pi Persson
Aleksander Bernaciak
Patrik Sjökvist

Klädförsäljning
Karin Johansson (sammankallande)
Ulrika Hermansson


Medlemsregister

Johan Jacobsson 


Lotteriansvarig

Thommy Mattisson 


MTBO-ansvarig
Pi Persson


Valberedning

Peter Andersson  (sammankallande) 
Thommy Mattisson
Lena Sandgren Swartz


 Uppdatera denna info
Information
Organisation
Stadgar
Bli medlem
Tävling o träning
Resor, mat & logi
Elitgruppen
Ekonomiredovisning
Verksamhet
Stugan
Kontakta oss
Kläder
Policys