OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast


Allt du behöver veta om OK Orion

 
Organisation:
2018-01-28 19:16:08:

 


Styrelse

Ordförande - Johan Swartz
Vice ordförande - Anders Leopold
Kassör - Yngve Magnusson
Sekreterare - Maria Leuenberger
Vice Sekreterare - Lena Sandgren Swartz
Suppleanter - Aleksander Bernaciak, Peter Andersson
 

Revision
Revisorer - Pontus Jonsson, Sven Håkansson
Revisorssuppleanter - Gunilla Gustavsson, Lars-Ola Larsson

 

Kommittéer och ansvarsområden

Elitkommittén
Pontus Pettersson (sammankallande) 
Kent Olsson 
Daniel Gunnarsson
Lars-Ola Larsson    
Martin Johansson    
Cecilia Bratt 
Niklas Bratt
Karin Johansson
Theodor Wahlbom

Ungdomskommittén 
Anders Leopold (sammankallande) 
Mats Andersson
Johan Swartz
Anders Sundelin 
Jonas Svensson
Jens Söderström
Ottilia Åkesson
Ida Josefsson

Motionskommittén
Mattias Engström (sammankallande)
Harald Rooth 
Carolin Håkansson
Ulrika Hermansson
Johan Engström
Ola Samuelsson
 
Skidkommittén
Kent Olsson (sammankallande)
Tommy Berggren
Pive Engström
Anders Nilsson

Arrangemang & kartkommittén
Peter Andersson (sammankallande) 
Pive Engström
Clas Lindell
Johan Jakobsson (teknik) 
Magnus Håkansson (tävlingsmateriel) 
Eskil Johansson
Karl-Axel Engström (mark-/jaktansvarig)
Patrik Sjökvist (kartansvarig)

Marknadskommittén
Yngve Magnusson (sammankallande) 
Kent Olsson 
Lars-Ola Larsson
Anders Håkansson
Thommy Mattisson

Stugkommittén
Bo Månsson (sammankallande)
Karl-Axel Engström
Ulf Pettersson
Ylva Håkansson
Britt Engström 
Owe Svensson 
Rolf Anglert
Peter Olausson 
Thommy Mattisson

Festkommittén
Thommy Mattisson

 

Stödverksamhetens funktioner

Hemsida
Niklas Bratt (sammankallande)
Pi Persson
Aleksander Bernaciak

Eftersök
Per-Ivan Engström


Klädförsäljning

Karin Johansson (sammankallande)
Ulrika Hermansson


Medlemsregister

Johan Jacobsson 


Lotteriansvarig

Thommy Mattisson 


MTBO-ansvarig
Pi Persson


Valberedning

Jan Svensson (sammankallande) 
Thommy Mattisson
Peter Andersson 


 Uppdatera denna info
Information
Organisation
Stadgar
Bli medlem
Tävling o träning
Resor, mat & logi
Elitgruppen
Ekonomiredovisning
Verksamhet
Stugan
Kontakta oss
Kläder
Policys