OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast

Dagens träning 4/6

Parkering 1 vid ”Torbjörns maskinhall” tänk dock på att han måste komma förbi med traktor (södra parkeringen).

Parkering 2 efter och längs med ”Bertils lador” (norra parkeringen).
Ingen parkering på åkrarna då dessa snart skall slås.

Parkera tätt då det är ont om plats.
Inlagt av: Johan Swartz, 2019-06-04 14:51