OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast

Viktiga klubbmöten under höst och vinter

Finns ej Under hösten och vintern bjuder vi in till några klubbmöten med olika teman. Här vill vi gärna ha mycket folk med så vi tar kloka beslut som fortsätter att utveckla klubben.

Söndag 14 oktober: Tema organisation och klubbarbete
Hur får vi arbetet att fungera på bästa sätt i våra kommittéer och kring våra arrangemang? Hur fördelar vi arbetet bättre så att inte några stycken får göra alldeles för mycket? Hur förenklar vi steget för en ny medlem att kunna bidra som ledare och funktionär?

Måndag 22 oktober: Tema tränings- och tävlingsplanering
Vi lägger upp ramarna för 2019. När ska vi ha träningar och hur ska upplägget på dessa vara? Vilka gemensamma läger ska vi ha och vilka tävlingar och stafetter ska vi satsa lite extra på? Och vilken kommitté ska ansvara för vad?


14 oktober: Tema organisation och klubbarbete
Vi tänker inte göra några stora förändringar på hur vi organiserar klubben. Men hur får vi arbetet att fungera på bästa sätt i våra kommittéer och kring arrangemang? Hur fördelar vi arbetet bättre så att inte några stycken får göra alldeles för mycket? Hur förenklar vi steget för en ny medlem att kunna bidra som ledare och funktionär? Vi sitter ner ett par timmar och diskuterar bra idéer.

Tid och plats: Söndag 14 oktober klockan 16.00-19.00 i Orionstugan

För vem? Vi ser gärna att du som jobbar mycket i klubben kommer. Men vi vill också gärna träffa dig som är helt ny.

Vi bjuder alla på smörgåstårta

Anmäl dig via Eventor


22 oktober: Tema tränings- och tävlingsplanering
En kväll där vi reflekterar lite över de träningar, läger och andra orienteringsaktiviteter vi genomfört under året. Men framför allt funderar vi på hur vi vill ha det under 2019. Vi lägger upp ramarna för när vi ska ha träningar och hur dessa ska se ut. Vilka gemensamma läger ska vi ha och vilka tävlingar och stafetter ska vi satsa lite extra på? Och vilken kommitté ska ansvara för vad? Efter denna kväll kan elit- ungdoms- och motionskommittén sedan detaljplanera en så bra verksamhet som möjligt.

Tid och plats: Måndag 22 oktober klockan 18.00-20.00 i Orionstugan

För vem? Vi vill att representanter från elit-, ungdoms- och motionskommittén är på plats. Men även andra som har idéer och åsikter om våra träningar och aktiviteter.

Vi bjuder alla på fika

Anmäl dig via Eventor


Inlagt av: Johan Swartz, 2018-09-27 23:03