OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast

Teknikträning 30 maj

Nedan finns en beskrivning av kvällens träning vid Medelhavet.

Nedan följer en beskrivning av de olika nivåernas övningar.

Grön
Helhetsbana med varierande ledstänger. Byte av ledstång både vid kontroll och mitt på sträckan. En vitsnitslad ledstång finns på banan.

Vit
Helhetsbana med fokus på vägval. På flera av banans sträckor finns olika vägval med varierande komplexitet där löparen behöver göra en bedömning av säkerhet, längd och framkomlighet. Övningen kan springas i jämna par där löparna ta olika vägval för att efter sträckans genomförande jämföra dessa med varandra.

Gul
Övningen syftar till att träna löparnas höjdförståelse. Banan innehåller ett antal stora ringar med tillhörande kontrollbeskrivning i klartext. Av kontrollbeskrivningen framgår var kontrollen är placerad. Anger kontrollbeskrivningen exempelvis att kontrollen ska sitta vid den högsta höjden sitter kontrollen vid den punkten i ringen som har den högsta höjden, dvs. kontrollen sitter inte i mitten av ringen utan vid den punkt som kontrollbeskrivningen anger.

Orange-Elit
Guide-ol med fokus på höjdförståelse. Övningen springs i jämna par. Varje par har med sig en karta som den som ligger bakom använder. Denna guidar löparen som springer genom att berätta var denna ska springa. Vid varje kontroll byter löparna karta med varandra och där med också roll inom paret.

Banan kan även springas individuellt.

För att hitta till träningen kör ni vägen från Jämjö mot Konungshamn. Efter ungefär 3 kilometer hänger det vägvisning.


Inlagt av: Pontus Pettersson, 2017-05-30 07:45