OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast

Orionstugan måste rivas i nya vägförslaget!

Finns ej Böndernas protester mot nya E22 gav resultat. Trafikverket har gjort en snabbutredning och nu flyttar de vägen. Men det blev inte riktigt enligt böndernas förslag.

- Nej, vi tyckte att den då hamnade för långt upp i skogen. Men vi hittade ett helt nytt alternativ som både tillgodoser böndernas krav och som blir mycket bättre för Jämjöborna, säger Anders Danielsson på Trafikverket som tagit fram den nya vägplanen.
Vägen undviker nästan alla åkrar och den hamnar betydligt närmare Jämjö. Dessutom med en påfart så byborna snabbt kommer på vägen. Men det finns ett problem.
- Ja, vägen och trafikplatsen hamnar rakt över OK Orions klubbstuga och friluftsområdet.
Men Anders tror inte det ska bli samma protester från orienterarna som från bönderna.
- Jordbruksmark flyttar man inte på, men med en klubbstuga är det något helt annat.
OK Orion har redan inlett en dialog med Trafikverket om en helt ny klubbstuga och klubbens ordförande Johan Swartz är positiv.
- Trafikverket har varit mycket tillmötesgående. I ett projekt på 650 miljoner så verkar några miljoner hit eller dit inte vara något problem. Min känsla är att vi kommer att bli väl kompenserade.
De första skisserna på det som ska bli det nya orienteringscentrumet i kommunen är redan klara. Det är Hallarumsviken som man siktar in sig på.
- Här har vi den bästa orienteringsterrängen i regionen och de häftigaste vyerna, menar Johan. Det här kommer att bli en helt unik anläggning som vi inte sett tidigare inom orienteringen.
Det kommer också att bli en 400 meter lång bro över Ådalen. Då kommer förbipasserande bilister få en mycket positivare bild av Jämjö än det öststatscentrum som möter dem idag.
I framtidsplanerna för Jämjö kommer samhället växa söderut i något man kallar Jämjö Sjöstad. Då kommer det nya orienteringscentrat att hamna mycket strategiskt.


Inlagt av: Johan Swartz, 2017-04-01 14:59