OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast

Hur påverkas OK Orion av den nya E22:an?

Finns ej Som ni kanske har sett har Trafikverket haft samråd kring förslaget på en ny motortrafikled förbi Jämjö. Det finns fortfarande chans till förändringar, men mycket tyder på att detta förslag är nära den slutgiltliga vägen. Om allt går enligt planen så blir byggstarten 2020 och vägen kan stå klar 2023.

Detta förslaget går till stor del över åkermark och naturligtvis berör vägen många enskilda markägare. När det gäller detta står vi som förening neutrala. Vi fokuserar på hur den påverkar vår verksamhet.
Det har förekommit en del uppgifter på att våra löpspår till stor del ska bli förstörda. Vi vill därför visa hur det kan komma att se ut om sex år. För att ni lättare ska förstå hur vägen påverkar friluftsområdet har vi tagit fram en karta på hur det skulle kunna se ut 2023 (klicka på Läs mer längst ner för en pdf).

Vi har lagt in dagens motionsspår och även tänkbara sträckningar på de delar som påverkas av vägen.
Vägen kommer som närmst att gå knappt 500 meter från Orionstugan. Vårt elljusspår kommer inte att beröras. Men våra längre löpspår och vissa av våra skidspår kommer att korsas av vägen. Naturligtvis kommer den även att bli en barriär för våra orienteringsaktiviteter.

Vi har i ett par omgångar träffat Trafikverket och förklarat hur vår verksamhet fungerar och framfört önskemål om portar där det går att passera vägen. Dessa önskemål har man också tagit hänsyn i förslaget de nu presenterat.
Det finns portar på de fyra ställen där våra löpspår korsar vägen. Det finns även ytterligare ett par portar som går att använda för att passera vid orientering. Den längsta sträckan utan passage är 800 meter.

Tunneln norr om Orionstugan blir extra bred så där även finns plats för skidspår.
När det gäller orientering så går vägen genom skog som i dagsläget består av ganska täta planteringar. Det är områden där vi idag inte använder speciellt mycket. Det finns betydligt bättre orienteringsterräng i området söder om vägen runt Orionstugan eller norr om vägen ovanför Furudal. Men detta kommer naturligtvis att förändras med åren.

Vägen kommer naturligtvis att påverka vår verksamhet. Men vi anser att detta är ett förslag där man har tagit tillräcklig hänsyn till vår verksamhet. Vi tror att vi ska kunna en bra verksamhet, och att Jämjöborna ska ha tillgång till ett bra friluftsområde, även i framtiden.

Läs mer...

Inlagt av: Johan Swartz, 2017-03-02 00:10