OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast

Dags att vaccinera klubben - mot doping

Kunskap förebygger doping och Svensk Antidoping har ett särskilt upplägg för idrottsföreningar som heter Vaccinera klubben mot doping.

Precis som med tävlingsreglerna i orientering frånskrivs man inte ansvar vid regelöverträdelse om man inte känner till regelverket gällande doping. Därför bör var och en se till att ta till sig den kunskap inom antidoping som krävs. Det gör man numera enkelt via "Ren vinnare" som är Sveriges första webbutbildning för idrottare som vill lära sig grunderna om antidoping. Under Utbildningsrubriken längre ner på hemsidan hittar du information om utbildningen och länk till "Ren vinnare".

Genom att du som aktiv genomför utbildningen får du kunskap som gör att du att du själv kan hålla dig ren och samtidigt bidrar du till att lägga grunden för att OK Orion ska kunna Vaccinera klubben - mot doping.


Inlagt av: Jenny Håkansson, 2016-12-09 12:38