OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast

I dag är det 60 år sedan Orion bildades!

Finns ej Den 14 februari är inte bara ”Alla hjärtans dag”. Det är även OK Orions dag. I dag är det nämligen exakt 60 år sedan som ett gäng ynglingar satt på Nya hotellet i Jämjö och tog beslutet att bilda orienteringsklubb.

Under tiden mellan första och andra världskriget bildades i vårt land, och även i lilla Blekinge, ett flertal orienteringsklubbar. Fortfarande var dock den östligaste delen ”en vit fläck”. Under andra världskriget uppkom begreppet ”fältsport”, vilket innebar att folk på egen hand skulle ut i naturen och ta sig fram med karta och kompass, till fots eller på skidor. Samtidigt tillkom i skolan de obligatoriska friluftsdagarna, vilket på sitt sätt ökade intresset för orientering och skidåkning.
Det uppkom vid den tiden även orienteringssektioner inom idrottsföreningarna i Östblekinge, vilka dock förde en tämligen tynande tillvaro. Vid flera tillfällen väcktes frågan om att bilda en specialklubb för orientering och skidor, men det dröjde till 1954 innan så skedde. Då samlades representanter för Jämjö GoIF, Lyckebey GoIF, Kristianopels GoIF, Norra Ramdala OK och Kättilsmåla IF till ett sammanträde i Nya Hotellet (numera rivet) i Jämjö. Där beslutade man att slå samman sektionerna och bilda en specialklubb för orientering och skidor.

Namnet vållade dock problem då Riksidrottsförbundet (RF) inte godkände det föreslagna IK Orion, då det fanns en klubb med ett snarlikt namn. ”Skulle ej t.ex. Jämjöslätts Idrottsklubb” vara lämpligt?”, föreslog RF. Tack och lov gav man sig inte, och efter en skriftväxling så kunde namnet OK Orion godkännas. Det skedde den 24 mars 1954, vilket är det officiella datumet för klubbens grundande.

Med sin plats i öster på himlen och symboliken med den store kämpen Orion tyckte man tyckte man att Orion var det perfekta namnet. Men utan grundaren Gustav Frykséns mycket stora astronomiska intresse hade namnet säkert blivit ett helt annat.


Inlagt av: Johan Swartz, 2014-02-14 09:13