OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast

O-ringen 2014

Medlemsenkäten om O-ringen 2014 är nu avslutad. Två tredjedelar av de 30 medlemmar som svarande var positiva till att jobba under veckan, antingen fullt ut eller i kombination med att springa själv. Lite fler svarande hade behövts för att vi redan nu skulle kunna ta ansvar för ett större uppgift. Vi kommer därför istället att ställa oss till förfogande med de medlemmar som är intresserade när olika arbetsområden kommer att behöva att förstärkas i ett senare skede.

Det kan både röra sig om en uppgift under hela O-ringenveckan eller arbete på t.ex. Blekingeetappen.
Det kommer nog att dröja minst ett år innan vi går ut med en mer officiell förfrågan om vilka som vill jobba som funktionär på O-ringen 2014.
Tack till alla som tog sig tid att svara på enkäten.


Inlagt av: Sven Johansson, 2012-09-19 07:31