OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast

Funktionärer LidingöLoppet

Vi har nu kört de 2 förläsningarna med tillhörande löppass. Det är dags att formera styrkorna till den 27 maj då loppet går. Vi behöver er hjälp.

Senast jag fick besked var 24 anmälda, vilket är något bättre än förra året samma tid innan loppet.
Anmälningstiden går ut den 20:e maj.

Jag har i dagsläget några funktionärer, som hjälpsamt nog meddelat att de kommer.
Om det är fler som kommer i samband med vårt erbjudande om fri start för våra ungdomar,
vore jag tacksam för ett mail. Det finns platser kvar att fylla.
Vi behöver hantera bl a drickalangning, servering, transporter av olika slag. 


Just nu ser listan ut så här:

Roll / Funktion Namn 
Speaker Johan Swartz 
Sekretariat Yngve Magnusson 
Johan Jacobsson 
TC Per Tovesson 
Viktor Tovesson 
Mikael Wahlbom 
Servering
Banröjning Anders Frisk 
Transport av vägvisare
Drickalangning Bubbetorp
Drickalangning Mål
Vägvisare
Bansnitsling 10 km, 5 km
Tidtagning LL (Niklas Andersson) 
Transport bord och tält
Transport elkablar / central Kent Olsson 

Oplacerade resurser Anna-Karin Jonsson 
Ove Svensson 
Prisutdelning 

Det ser alltså lite mörkt ut fortfarande, men jag hoppas vi kan få några fler händer.
Meddela i mail till pi.persson@senoren.se eller ring. 


Inlagt av: Sven Johansson, 2012-05-28 15:16