OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast

O-ringen Skåne 2014

Finns ej O-ringen 2014s Generalsekreterare Mats Widesjö (till höger på bild) genomförde ikväll en intressant presentation av arrangemanget. Yngve Magnusson (till vänster på bild) som är Orions kontaktperson och övriga fick information som kan summeras på följande sätt:

1) Arrangörsföreningen består nu av 24 klubbar ( i princip alla skånska föreningar + 5 blekingska)

2) Centralorten är Rinkaby Skjutfält mellan Kristianstad och Åhus

3) Etapperna planeras just nu så här:
20-21 juli Etapp 1&2 i Vånga
22 juli Etapp 3 Friseboda söder om Furuboda
23 juli Vilodag
24 juli Etapp 4 Ryssberget
25 juli Etapp 5 Ravlunda

Utöver detta Ungdomsstafetten och Elit-sprint troligtvis inne i Kristianstad, MTB, Pre-Ol ...

4) Merparten av nyckelbefattningarna är nu tillsatta, men det finns fortfarande lediga roller för de som vill ta en viktig egen roll i arrangemanget.

5) Kartritare utsedda och kartorna ska ritas under året

6) En stor arbetsinsats ger en större ekonomisk ersättning, en mindre arbetsinsats ger en liten ersättning. Arrangörsföreningen är av SOFT garanterad en viss ersättning för arrangemanget.

7) Målet är att ansvarområdena ska vara fördelade mellan klubbarna i slutet av 2012. Vi har nu att under de närmaste månaderna internt diskutera oss fram till vad vi i Orion skulle vilja ansvara för.

Läs mer...

Inlagt av: Sven Johansson, 2012-04-25 06:23