OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast

Styrelsen föreslår organisationsförändringar

Årets sista styrelsemöte genomfördes ikväll. Vi tog beslut att till årsmötet den 29:e januari föreslå två viktiga organisationsförändringar.

Först föreslår vi att slå ihop Ungdomskommittén och Rekryteringskommittén till Ungdoms&Rekryteringskommittén. Vi har lyft rekryteringsarbetet genom en egen kommitté under två år, nu är arbetssättet på plats och vi vill nu utnyttja fördelarna med en gemensam Ungdoms&Rekryteringskommitté.

För att utveckla våra arrangemang vidare så vill vi skapa en ny kommitté: Arrangemang&Kartor. Här flyttar vi in gamla Kart&Mark och skapar en kommitté som kommer att ansvara för att planera och genomföra våra tävlingsarrangemang samt att vi har bra kartor till tävlingarna och fortsatt goda markägarkontakter. Hittills har arrangemangsansvaret legat på styrelsen och den arrangemangsansvarige där, nu skapar vi ett helt team som ska utveckla våra fina men också många arrangemang.


Inlagt av: Sven Johansson, 2011-12-05 22:37