Namn: E-postadress: Endast Orion:
Klubb:

Inlägg:


Namn: TT
Klubb: OK S
E-post:
Inlagt: 2010-04-12 13:28
Regelröv>> Du menar alltså att man är /måste vara lika skärpt efter 17km ol som när man startar..annars ska man inte tävla???
Det är självklart inte bra att missen gjordes men fan så mänskligt!! Sen vad juryn säger är en annan sak..


Namn: Regelräv
Klubb:
E-post: regelrav@slopsbox.com
Inlagt: 2010-04-12 12:58
Henrik Berlin >> Vad jag vet var det aldrig någon anmälan som kom in till tävlingsledningen förra helgen, om att någon korsat tomtmarken. Igår var det däremot någon som lämnade in en anmälan, som tävlingsledningen och senare även tävlingsjuryn kunde behandla.
Det är kanske där den stora skillnaden ligger?

Inte var det efter 23 kilometer heller, utan 17,4 km - enligt GPS-trackingens uppmätta löpväg (alltså inte fågelvägen mellan kontrollerna).

Bristande minne är en tämligen tam ursäkt. Om man är så trött att man inte kan komma ihåg en av de viktigaste anmärkningarna i PM efter en vanlig långdistansbana, är man kanske inte kvalificerad att springa loppet.


Namn: Henrik Berlin
Klubb:
E-post:
Inlagt: 2010-04-12 11:52
Ur tävlingsreglerna:
7 Tävlandes ansvar
7.1 Allmänt
7.1.1 Tävlande ska ha god kännedom om tillämpliga delar av regelverket och noga
följa dessa. Bristande kännedom fritar inte någon från eventuell påföljd.

7.2.3 Tävlande är skyldig att ta del av arrangörens PM.

7.5.1 Det är förbjudet att beträda tomtmark, trädgård eller område närmast
boningshus eller ekonomibyggnad.

Min kommentar:
Det är tydligt att man inte behöver ha något uppsåt för att få en påföljd.
Det är alltså ointressant om löparen bryter mot en regel för att tjäna tid eller
att det bara råkade bli så.

Det är också tydligt att man som löpare har skyldighet att läsa PM samt att
det är tydligt förbjudet att beträda tomtmark.

Det intressanta tycker jag är vad man kan förvänta sig av en löpare?

Kan man förvänta sig att han/hon ska kunna se att det finns ett tomtmarkstecken
mindre än 1 mm brett på en 1:15000-dels karta (som det var på Orions tävling)?
Om vi hade haft heldragen snitzel där så tycker jag att det hade varit solklart – diska direkt.
Men nu – nja, det var nog en arrangörsmiss. Så jag tyckte att det var rätt av vår
tävlingsledning att inte diska någon. Det blev inte heller någon protest inlämnad.

Kan man förvänta sig att en löpare som sprungit 23 km i hög tävlingsfart ska komma ihåg
att det fanns en notis om en bäck i PM och att det fanns en kartinformation om det innan start?
Nja, jag tycker nog att det var en arrangörsmiss det också och man borde kunna fria.

Min bild av elitorienterare är att de är justa och står upp för fair-play.
Min bild av arrangörer är att de också är justa och står upp för reglerna.
Men jag tycker inte alltid att arrangörerna förstår hur fort det går i ett lopp. Här behövs en
kvalitetshöjning. Vi vill ju inte diska löpare för att de är smarta eller tar ett annat vägval.
Diskningar vill vi ju ha för de som medvetet bryter mot en regel.

Jag tycker tävlingsledningen och juryn i helgen gjorde fel som diskade. Det gör jag därför
jag utgår ifrån att löparen inte medvetet bröt mot en regel.
Det ska bli spännande att läsa vad förbundet tycker om saken. Vågar de se det ur löparens
synvinkel eller gör de det enkla och går på arrangörens?


Namn: Träningssugen
Klubb:
E-post:
Inlagt: 2010-04-12 11:40
Ol-sektionen är det slut med DOV-träningen? Eller är den på torsdag och i så fall var?


Namn: Kodare
Klubb:
E-post:
Inlagt: 2010-04-12 10:28
Orion>> Efter att ha gjort testet nedan så kan jag säga att du inte får använda tecknet "mindre än" före din text. Detta tas automatiskt bort för att inte få in script via formuläret!!


Namn: Nyfiken och testar kod
Klubb:
E-post:
Inlagt: 2010-04-12 10:26

Försvinner detta?
Namn: Lennart
Klubb: Ronneby
E-post:
Inlagt: 2010-04-12 08:46
Pive, Peter mfl.
Beslutet att diska Kratov tog jag efter en anmälan från ett antal löpare. Har inget med Orion, utländsk löpare eller annat att göra. Beslutet från mig hade blivit detsamma oavsett om det varit segraren eller siste man.
Jurn valde sen att avslå Orions protest. (Jag pratade tillsammans med Niklas Wrane med Orion vid beslutet så att de skulle kunna protestera direkt)
Vad avser PM mm så fanns bl.a. kartjustering där det stod att det var förbjudet att passera.
Vad avser PM på engelska så finns i regler och anvisningar inga krav på att dessa ska finnas på engelska, visst kunde vi gjort den extra insatsen, men som sagt inget krav.
Däremot står i reglerna att löpare är skyldig att ta del av PM.
Vad avser tävlingarna på Torhamnslandet så skyll inte på juryn. Det kom aldrig någon anmälan, tävlingsledningen fattade inga beslut avseende tomtmark och gening, alltså hade juryn inget att ta beslut om. Juryn ska inte själva gå in, det är tävlingsledningen som fattar beslut, juryn sammanträder när protest mot tävlingsledningens beslut inkommit.
Kan bara beklaga vad som skedde, sen får SOFT styrelse ta beslut i nästa steg om Orion överklagar juryns beslut.


Namn: Olof
Klubb: Orion
E-post: linus_sandgren89@hotmail.com
Inlagt: 2010-04-12 07:42
Glöm inte bort att idag är sista anmälningsdag till 10Mila-lägret.


Namn: Peter
Klubb:
E-post:
Inlagt: 2010-04-11 22:15
Håller med dig Pive. Men det sista ordet är nog inte sagt ännu.
ÄR DET NÅGON SOM TOG HAND OM MIN ORIONJACKA (vintermodell) EFTER VÅRAN TÄVLING I MÅNDAGS?
Jag skulle ut i skogen o ta in kontroller och lade den på markabordet. Hela markan var riven när jag kom tillbaka.Mitt namn står i tvättmärket i jackan.


Namn: Pive
Klubb:
E-post:
Inlagt: 2010-04-11 20:03
Blir så sne, förra veckan passerade ett antal av de som låg i täten på ES tomtmark.
Jyrun valde fegt nog att låta detta ske utan åtgärd, ett för stort beslut att ta? Var finns konsekvensen? Här finns bara ett svenskt PM, vad jag vet och jag vet att Olyxander inte hade någon möjlighet att veta det om reglerna för just detta vattendrag.
Känns som om detta är ett resultat av förra veckans diskussion, nu ska man visa muskler och då
är det lättare att göra det mot en ensam utländsk löpare, dessutom från Orion...


[ Sida  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
 22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
 32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 
 52  53  54  55  56  57  58  59  60  61 
 62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 
 72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 
 82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 
 92  93  94  95  96  97  98  99  100  101 
 102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 
 112  113  114  115  116  117  118  119  120  121 
 122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 
 132  133  134  135  136  137  138  139  140  141 
 142  143  144  145  146  147  148  149  150  151 
 152  153  154  155  156  157  158  159  160  161 
 162  163  164  165  166  167  168  169  170  171 
 172  173  174  175  176  177  178  179  180  181 
 182  183  184  185  186  187  188  189  190  191 
 192  193  194  195  196  197  198  199  200  201 
 202  203  204  205  206  207  208  209  210  211 
 212  213  214  215  216  217  218  219  220  221 
 222  223  224  225  226  227  228  229  230  231 
 232  233  234  235  236  237  238  239  240  241 
 242  243  244  245  246  247  248  249  250  251 
 252  253  254  255  256  257  258  259  260  261 
 262  263  264  265  266  267  268  269  270  271 
 272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 
 282  283  284  285  286  287  288  289  290  291 
 292  293  294  295  296  297  298  299  300  301 
 302  303  304  305  306  307  308  309  310  311 
 312  313  314  315  316  317  318  319  320  321 
 322  323  324  325  326  327  328  329  330  331 
 332  333  334  335  336  337  338  339  340  341 
 342  343  344  345  346  347  348  349  350  351 
 352  353  354  355  356  357  358  359  360  361 
 362  363  364  365  366  367  368  369  370  371 
 372  373  374  375  376  377  378  379  380  381 
 382  383  384  385  386  387  388  389  390  391 
 392  393  394  395  396  397  398  399  400  401 
 402  403  404  405  406  407  408  409  410  411 
 412  413  414  415  416  417  418  419  420  421 
 422  423  424  425  426  427  428  429  430  431 
 432  433  434  435  436  437  438  439  440  441 
 442  443  444  445  446  447  448  449  450  451 
 452  453  454  455  456  457  458  459  460  461 
 462  463  464  465  466  467  468  469  470  471 
 472  473  474  475  476  477  478  479  480  481 
 482  483  484  485  486  487  488  489  490  491 
 492  493  494  495  496  497  498  499  500  501 
 502  503  504  505  506  507  508  509  510  511 
 512  513  514  515  516  517  518  519  520  521 
 522  523  524  525  526  527  528  529  530  531 
 532  533  534  535  536  537  538  539  540  541 
 542  543  544  545  546  547  548  549  550  551 
 552  553  554  555  556  557  558  559  560  561 
 562  563  564  565  566  567  568  569  570  571 
 572  573  574  575  576  577  578  579  580  581 
 582  583  584  585  586  587  588  589  590  591 
 592  593  594  595  596  597  598  599  600  601 
 602  603  604  605  606  607  608  609  610  611 
 612  613  614  615  616  617  618  619  620  621 
 622  623  624  625  626  627  628  629  630  631 
 632  633  634  635  636  637  638  639  640  641 
 642  643  644  645  646  647  648  649  650  651 
 652  653  654  655  656  657  658  659  660  661 
 662  663  664  665  666  667  668  669  670  671 
 672  673  674  675  676  677  678  679  680  681 
 682  683  684  685  686  687  688  689  690  691 
 692  693  694  695  696  697  698  699  700  701 
 702  703  704  705  706  707  708  709  710  711 
 712  713  714  715  716  717  718  719  720  721 
 722  723  724  725  726  727  728  729  730  731 
 732  733  734  735  736  737  738  739  740  741 
 742  743  744  745  746  747  748  749  750  751 
 752  753  754  755  756  757  758  759  760  761 
 762  763  764  765  766  767  768  769  770  771 
 772  773  774  775  776  777  778  779  780  781 
 782  783  784  785  786  787  788  789  790  791 
 792  793  794  795  796  797  798  799  800  801 
 802  803  804  805  806  807  ]
[ Tillbaka till Orions hemsida ]
[ Läs den gamla gästboken ]

Endast för OK Orion:
Logga in
Jag har glömt mitt lösenord
Administration