Namn: E-postadress: Endast Orion:
Klubb:

Inlägg:


Namn: nahu
Klubb:
E-post:
Inlagt: 2010-04-13 19:49
o> Jag tror att alla klubbar skulle försöka hjälpa sina klubblöpare så mycket dom kan. Så överklagelser är nog ganska vanligt.


Namn: o
Klubb:
E-post:
Inlagt: 2010-04-13 19:15
Henrik Berlin m.fI> Istället för att fundera över huruvida arrangören gjort något fel i detta fall tycker jag att ni i första hand borde rannsaka er själva. Inför en SM-tävling är det alltid bra om en ledare/tränare går igenom förutsättningarna för tävlingen tillsammans med den aktive. Här utgör studier av PM naturligtvis en mycket viktig del i förberedelsen. Om den aktive inte förstår språket i PM är det självklart jätteviktigt att han får hjälp med översättning, speciellt om det finns viktiga tillägg som i det här fallet. Om Oleksander hade fått med översättning är jag övertygad om att han aldrig tagit den förbjudna vägen över bäcken.

Jag blir väldigt förvånad när jag läser inlägg som antyder att ärendet har överklagats till SOFT. Vad är tanken med detta? Vill ni genom prejudikat försöka skapa luckor i tolkningen av regelverket så att framtida regelöverträdelser inte ska behöva leda till påföljd?

Låt detta bli en erfarenhet istället för att älta fram och tillbaka om det var rätt att diska Oleksander.


Namn: Erik FB
Klubb:
E-post:
Inlagt: 2010-04-13 15:41
Idag går det en bil till stugan från annebo(pakeringshuset) kl 1720
Om någon vill hoppa på vid angöringen(eller någon annanstands) slå mig en signal så fixar vi det!
//Erik 0702663377


Namn: Johan Olausson
Klubb: Orion
E-post:
Inlagt: 2010-04-13 14:49
Lennart> Som lennart skrev så kunde dom gjort ett engelsk PM. Men jag tycker att det hade varit "waste of time". Då det fanns flera Orionlöpare som läst PM och kunde berättat det för dom som inte förstår svenska. Jag har själv översatt Pm för våra slovakiska vänner flera gånger(iallafall dom delarna som är viktiga)

Alla> Tycker dock att Pm är missvisande. Står klart och tydligt att bäcken ifrån norr till söder är förbjudet. Klar diskning. Även hur långt man har sprungit. Dock står det även i PM att förbjudet område ska vara markerat med violetta raster. Dock av vad jag fått höra så var det inget över bäcken. Varken violetta raster ELLER violetta X(som man sätter på förbjudna vägar och dylikt). Då skulle man kunna hårddra det hela och säga att Kratov(i detta fall) har tagit del av PM och sett ett "kryphål". Alltså att det inte är markerat som förbjudet område på kartan och därför inte är Förbjudet. Arrangörsmiss!

Jag vill inte utrycka mig om det var rätt eller fel att diska Kratov. Jag har tillexempel inte sett kartjustering.


Namn: Patrik Karlsson
Klubb:
E-post:
Inlagt: 2010-04-12 23:23
BB>> Kanske visste tävlingsledningen om det och tillräckliga bevis finns. Du verkar veta - jag vet inte!!!

Bevis behövs och då består det oftast av vittnen som kanske leder till ett erkännande.
Frågan är varför ingen löpare som såg det hela också anmälde händelsen?

Så vitt jag vet har ännu inte GPS testats som bevismaterial och tror inte den användes i samband med SM-diskningen; möjligen används det i debatten på internet och hemma i stugorna.
Missvisningen kan bli stor på en karta som inte blivit synkad, vilket gör att vi fortfarande ska akta oss för att öppet döma någon utan vittnen!

Trots allt - belut att diska och inte diska lägger jag mig INTE i, jag försöker förmedla hur en diskningsprocess går till.


Namn: BB
Klubb:
E-post:
Inlagt: 2010-04-12 22:12
Patrik Karlsson>> Vad jag har förstått så visste både tävlingsledning och banläggare om att det hade sprungits över åkern och att detta hade tagits upp med tävlingsledningen. Så vad går gränsen mellan att muntligt anmäla och ett ryckte? Och du säger att det är svårt att ta ett beslut för tävlingsledningen i detta fallet på ett ryckte, nu fanns det ju till och med bevis på gps trackingen, varför kunde man inte använda detta som bevis förra gången, finns ju till och med löpare som har erkänt detta efteråt utan gps.

Och till Ronnebys tävlingar så verkar ju detta ha varit en stark grund i beslutat att diska en löpare.


Namn: Olof
Klubb: FK Vittus
E-post: o_ingemarsson@hotmail.com
Inlagt: 2010-04-12 21:35
DOV träning torsdag från 1730. Samling och start vid Bastasjöstugan. 3 banor. ca 8 km svår, 4,5 km svår / medel och 2km lätt / nybörjare. Välkomna.


Namn: Patrik Karlsson
Klubb:
E-post:
Inlagt: 2010-04-12 18:47
Henrik>> Jo, du har helt rätt i att det går att anmäla en regelöverträdelse muntligt - men har det gjorts?
Så vitt jag vet har ingen formell anmälan framförts under Växjös och Orions tävlingar på Torhamnslandet utan snarare kanske gått rykten och småsnackats; svårt för en tävlingsledning i att ta något beslut ett sådant fall...


Namn: Henrik Berlin
Klubb:
E-post:
Inlagt: 2010-04-12 16:27
Hej Regelräv,

Jag läser vidare i tävlingsreglerna.
10.1.2 Anmälan görs muntligt till tävlingsledningen eller till en mottagare som utsetts
av tävlingsledningen. Anmälan ska göras snarast möjligt och före tävlingens
avslutande. Med detta avses maximitidens utgång för den sist startande i tävlingen.

10.1.3 Tävlingsledningen ska efter att ha utrett saken snarast meddela sitt beslut i
ärendet. Eventuell påföljd ska anges.

Min kommentar:
Jag menar att en anmälan kom in förra helgen. Det fanns tävlande som muntligen påpekade att andra
tävlande hade sprungit på tomtmark. Jag tycker det är vad som anges i 10.1.2.

Tävlingsledningen valde att baserat på de uppgifterna inte diska någon (10.1.3).

Därefter var det ingen som protesterade mot beslutet.
Om en protest hade kommit in så hade tävlingsjuryn fått kallas samman. Det gjordes alltså inte
eftersom ingen protest kom in (kap 10.2 i tävlingsreglerna).


Namn: TT
Klubb: OK S
E-post:
Inlagt: 2010-04-12 13:28
Regelröv>> Du menar alltså att man är /måste vara lika skärpt efter 17km ol som när man startar..annars ska man inte tävla???
Det är självklart inte bra att missen gjordes men fan så mänskligt!! Sen vad juryn säger är en annan sak..


[ Sida  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
 22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
 32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 
 52  53  54  55  56  57  58  59  60  61 
 62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 
 72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 
 82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 
 92  93  94  95  96  97  98  99  100  101 
 102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 
 112  113  114  115  116  117  118  119  120  121 
 122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 
 132  133  134  135  136  137  138  139  140  141 
 142  143  144  145  146  147  148  149  150  151 
 152  153  154  155  156  157  158  159  160  161 
 162  163  164  165  166  167  168  169  170  171 
 172  173  174  175  176  177  178  179  180  181 
 182  183  184  185  186  187  188  189  190  191 
 192  193  194  195  196  197  198  199  200  201 
 202  203  204  205  206  207  208  209  210  211 
 212  213  214  215  216  217  218  219  220  221 
 222  223  224  225  226  227  228  229  230  231 
 232  233  234  235  236  237  238  239  240  241 
 242  243  244  245  246  247  248  249  250  251 
 252  253  254  255  256  257  258  259  260  261 
 262  263  264  265  266  267  268  269  270  271 
 272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 
 282  283  284  285  286  287  288  289  290  291 
 292  293  294  295  296  297  298  299  300  301 
 302  303  304  305  306  307  308  309  310  311 
 312  313  314  315  316  317  318  319  320  321 
 322  323  324  325  326  327  328  329  330  331 
 332  333  334  335  336  337  338  339  340  341 
 342  343  344  345  346  347  348  349  350  351 
 352  353  354  355  356  357  358  359  360  361 
 362  363  364  365  366  367  368  369  370  371 
 372  373  374  375  376  377  378  379  380  381 
 382  383  384  385  386  387  388  389  390  391 
 392  393  394  395  396  397  398  399  400  401 
 402  403  404  405  406  407  408  409  410  411 
 412  413  414  415  416  417  418  419  420  421 
 422  423  424  425  426  427  428  429  430  431 
 432  433  434  435  436  437  438  439  440  441 
 442  443  444  445  446  447  448  449  450  451 
 452  453  454  455  456  457  458  459  460  461 
 462  463  464  465  466  467  468  469  470  471 
 472  473  474  475  476  477  478  479  480  481 
 482  483  484  485  486  487  488  489  490  491 
 492  493  494  495  496  497  498  499  500  501 
 502  503  504  505  506  507  508  509  510  511 
 512  513  514  515  516  517  518  519  520  521 
 522  523  524  525  526  527  528  529  530  531 
 532  533  534  535  536  537  538  539  540  541 
 542  543  544  545  546  547  548  549  550  551 
 552  553  554  555  556  557  558  559  560  561 
 562  563  564  565  566  567  568  569  570  571 
 572  573  574  575  576  577  578  579  580  581 
 582  583  584  585  586  587  588  589  590  591 
 592  593  594  595  596  597  598  599  600  601 
 602  603  604  605  606  607  608  609  610  611 
 612  613  614  615  616  617  618  619  620  621 
 622  623  624  625  626  627  628  629  630  631 
 632  633  634  635  636  637  638  639  640  641 
 642  643  644  645  646  647  648  649  650  651 
 652  653  654  655  656  657  658  659  660  661 
 662  663  664  665  666  667  668  669  670  671 
 672  673  674  675  676  677  678  679  680  681 
 682  683  684  685  686  687  688  689  690  691 
 692  693  694  695  696  697  698  699  700  701 
 702  703  704  705  706  707  708  709  710  711 
 712  713  714  715  716  717  718  719  720  721 
 722  723  724  725  726  727  728  729  730  731 
 732  733  734  735  736  737  738  739  740  741 
 742  743  744  745  746  747  748  749  750  751 
 752  753  754  755  756  757  758  759  760  761 
 762  763  764  765  766  767  768  769  770  771 
 772  773  774  775  776  777  778  779  780  781 
 782  783  784  785  786  787  788  789  790  791 
 792  793  794  795  796  797  798  799  800  801 
 802  803  804  805  806  807  ]
[ Tillbaka till Orions hemsida ]
[ Läs den gamla gästboken ]

Endast för OK Orion:
Logga in
Jag har glömt mitt lösenord
Administration